Bel ons
Mercator & Co
0521 - 599369

BEELD ENGEL,170X230X750MM

89,90

Beeld_091. Engel, met fluit,170x230x750mm

 

TOEKOMST VAN KERKEN;

Wie op zondag regelmatig de eucharistieviering in een parochiekerk bijwoont is ongetwijfeld getuige van het feit dat het aantal aanwezigen zienderogen daalt. De begrafenis van een enigszins belangrijke parochiaan is een van de schaarse momenten dat aanwezigen tot in het portaal staan. De tijd dat kerken te klein waren om voor alle gelovigen een plaatsje te voorzien is voorlopig en misschien wel voorgoed voorbij. Steeds vaker worden openlijk vragen gesteld bij de noodzaak van enorme kerken voor het kleine aantal gelovigen. Over het algemeen beschouwden de Belgische bisdommen de vraag als niet belangrijk. Recent beginnen ook zij in te zien, mede door de herindeling van het parochielandschap, dat het blijven gebruiken van het volledig patrimonium niet meer houdbaar is. Aan een echte visie over de toekomst van kerkgebouwen ontbreekt het hen nog. Verenigingen en instellingen die zich bekommeren over het cultureel en historisch erfgoed luidden echter reeds geruime tijd de alarmbel.

In deze verhandeling willen we de problematiek van de toekomst van kerkgebouwen onderzoeken en bespreken. Van in het begin valt het op dat er in feite weinig systematische literatuur rond dit onderwerp is verschenen. Architecten en kunsthistorici hebben zich laten uitdagen door de problematiek. De publicaties van Belgische theologen en kerkelijke instellingen blijven eerder schaars.Stel een vraag over dit product